กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ (06 กุมภาพันธ์ 2566)

   ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ ตามนโยบายและข้อปฎิบัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ ที่ให้มีกิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์แรกของเดือน เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีและพร้อมที่จะให้บริการประชาชน

ขึ้นบนสุด