ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และประชุมคณะอนุกรรมการ การสนับสนุนการจัดการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)

 :  17 มี.ค. 2566
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงหม้อทองใต้
- ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ประชุมคณะอนุกรรมการ การสนับสนุนการจัดการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
- ประชุมพิจารณาแผนการดูแลและอนุมัติการสนับสนุนการจัดการดูแลสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ปี ๒๕๖๖ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 

แสดงรายการที่ 1 ถึง 30 จากทั้งหมด 32 รายการ
  • 1(current)
  • 2

ขึ้นบนสุด