วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รวมถึงกิจกรรมรดน้ำดำหัว ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเพื่อขอพรเนื่องในวันขึ้นไปใหม่ของไทย

 :  11 เม.ย. 2567
วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้  ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รวมถึงกิจกรรมรดน้ำดำหัว ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอพรเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นไปใหม่ของไทย  โดยมี คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลเเละพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวน 75 คน

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ ได้จัดกิจกรรมเข้าเเถวเคารพธงชาติ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

 :  25 มี.ค. 2567

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ ได้จัดกิจกรรมเข้าเเถวเคารพธงชาติ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี โดยนายการัณย์  ศรีเเสนยงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้  ได้เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม เเละได้เเจ้งให้บุคลากรทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565 โดยได้ลงเวบไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยเเล้ว


แสดงรายการที่ 1 ถึง 30 จากทั้งหมด 93 รายการ

ขึ้นบนสุด