การประชุมการจัดการแหล่งท่องเที่ยวแก่งเต่า ๒ เม.ย. ๖๔ (07 พฤษภาคม 2564)

เชิญผู้นำชุมชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการจัดการแหล่งท่องเที่ยวแก่งเต่า

ขึ้นบนสุด