โครงการอบรมให้ความรู้และแก้ไข ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน (21 มิถุนายน 2566)

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
       องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ สำนักปลัด จัดโครงการอบรมให้ความรู้และแก้ไข ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ขึ้นบนสุด