ป้องกัน อบต.ดงหม้อทองใต้ (25 เมษายน 2566)

ตัดต้นไม้และกิ่งไม้ที่ล้มกีดขวางการจราจร ที่เกิดจากพายุฝนลมแรง และออกสำรวจพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายของประชาชน

ขึ้นบนสุด