ประชุมประชาคมท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (27 มีนาคม 2566)

ประชุมประชาคมท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตำบลดงหม้อทองใต้ ๑๐ หมู่บ้าน บ้านโคกสง่า,บ้านนาเจริญ,บ้านนาสมบูรณ์ บ้านวังน้ำขาว,บ้านดงหม้อทองหมู่ที่ ๒,๖,๘,๙, บ้านเหล่าสมบูรณ์หมู่ที่ ๕,๑๐

ขึ้นบนสุด