ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หมู่ที่ ๑,๓,๕,๗,และหมู่ที่ ๑๐ (07 กรกฎาคม 2566)

วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖
กองสวัสดิการพร้อมกับ รพ.สต.บ้านโคกสง่า ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หมู่ที่ ๑,๓,๕,๗,และหมู่ที่ ๑๐ พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้กับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ขึ้นบนสุด