กิจกรรมเคารพธงชาติ (13 มีนาคม 2566)

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖
คณะผู้บริหารพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ

ขึ้นบนสุด