โครงการจัดกิจกรรม คลองสวย น้ำใส (17 มกราคม 2566)

โครงการจัดกิจกรรม "คลองสวย น้ำใส"
วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ จัดกิจกรรม "คลองสวย น้ำใส"  ณ แหล่งท่องเที่ยวแก่งเต่า

ขึ้นบนสุด