รณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2566)

คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ ร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ขึ้นบนสุด