ร่วมขบวนแห่บุญเบิกฟ้าเดือน ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ (28 มกราคม 2566)

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖
      นายเหรียญชัย ทองเฟื้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้ พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ
นักงานส่วนตำบล ร่วมขบวนแห่บุญเบิกฟ้าเดือน ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ลานริมบึงบ่อแก้วนครวัง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ขึ้นบนสุด